Ne pare rău, achizițiile online nu sunt disponibile în țara ta.
Close

Gestionarea online a ofertelor este disponibilă doar pentru utilizatorii cu cont de firmă. Poți cere o ofertă, însă aceasta ți se va trimite prin e-mail.

Pentru opțiuni avansate și deservire personală, actualizează contul ca să fie un cont de firmă.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
În curând nu vei mai putea accesa BDIExpress cu Internet Explorer.

Microsoft renunță la asistența pentru browserul Internet Explorer care devine învechit. Microsoft recomandă trecerea la Microsoft Edge.Sau fă clic aici pentru a descărca un alt browser. 
 

 

Politica de vânzări


Conținutul acestei politici de vânzări se aplică în cazul cumpărării oricăror produse BDI, cu excepția situației în care legislația locală prevede altfel.

Prețuri: Toate prețurile sunt prețuri nete. Prețurile pentru mărfuri care sunt sensibile la schimbările pieței vor fi adaptate condițiilor actuale ale pieței.

Notificare privind lipsurile: Nu putem accepta pretenții privind lipsuri decât dacă sunt anunțate în termen de cinci (5) zile de la primirea produselor. Produsele nu pot fi returnate fără acordul scris din partea BDI. Compania va transmite un raspuns de solutionare a reclamatiei in 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii ei.

TVA: BDI este obligată să aplice taxa pe valoare adăugată.

Condiții de plată: Pentru clienții cărora BDI le-a aprobat un credit, termenul de plată este de treizeci (30) de zile net de la data livrării, cu excepția unui acord diferit confirmat în scris de BDI. În cazul în care nu este confirmat creditul, achitați plata prin numerar, cec, bilet la ordin, ordin de plata. Nu sunt permise reduceri pentru numerar sau anticipate. Toate plățile trebuie efectuate în moneda locală a centrului BDI care face livrarea, cu excepția unui acord diferit confirmat în scris de BDI. BDI are dreptul de a compensa și de a deduce orice creanțe. Dacă clientul nu efectuează plata în aceste condiții, BDI poate sista livrările până la efectuarea plății sau poate, la discreție, să anuleze orice comenzi încă nelivrate, integral sau parțial.

Politica de retur și restituire a banilor: Toate retururile trebuie aprobate în scris în prealabil de BDI. Pot fi aplicate costuri pentru reaprovizionare sau reambalare. Nu pot fi returnate produsele clasificate „comandă specială”, „fabricat la comandă”, „fără posibilitate de anulare”, sau „fără posibilitate de retur” sau articolele care au fost modificate, fabricate sau ajustate conform cererii clientului în orice manieră. La aprobarea unui retur, BDI va emite un număr „Return Goods Authorization” (RGA, autorizarea returului pentru produs) care trebuie să însoțească coletul de retur. BDI va depune eforturi rezonabile să finalizeze returul în termen de cinci (5) zile de primirea mărfii. Înainte de orice restituire a banilor, BDI va inspecta produsul și va determina condiția finală a acestuia, ceea ce poate duce la refuzul returului produsului. Suma de restituit poate depinde de costurile de reaprovizionare, costurile de reambalare sau costurile fixe de transport.

POLITICA DE TRANSPORT
Pentru informații contactați centrul local. Toate costurile de transport și toate costurile suplimentare pentru servicii extra, precum cele legate de transportatorul clientului sau manipularea specială la destinație, trebuie achitate de client, in cazul in care nu e stipulat altfel in contractele existente cu beneficiarii. Dreptul de proprietate și riscul pierderii sunt transferate asupra clientului în momentul livrării la transportatorul comun. Dacă produsul se deteriorează în tranzit, clientul trebuie să depună reclamație la transportator si sa anunte BDI ROMANIA SRL.

GARANȚIA LIMITATĂ A BDI
Produsele sunt vândute doar cu garanțiile acordate de producătorul produsului cumpărat. BDI nu oferă nicio altă garanție și NU SE APLICĂ NICIO GARANȚIE IMPLICITĂ PRIVIND VANDABILITATEA SAU POTRIVIREA PENTRU UN SCOP ANUME, DE NICIO NATURĂ. ÎN NICIUN CAZ NU SUNTEM RESPONSABIL PENTRU DAUNELE INCIDENTALE ȘI DE CONSECINȚĂ ȘI NICI PENTRU MAI MULT DECÂT PREȚUL ALOCABIL AL PRODUSULUI DEFECT. Cumpărătorii sunt răspunzători pentru instalare și utilizare în conformitate cu instrucțiunile producătorilor. Angajații BDI nu sunt autorizați să modifice această Politică de garanție. Toate vânzările se supun Condițiilor noastre standard de vânzare, cu excepția cazului în care s-a convenit explicit asupra unor termeni speciali.

DECLARAȚIE LEGALĂ
Cu toate că dimensiunile din orice catalog de produse sunt compilate cât se poate de precis, BDI nu e responsabil sau răspunzător în niciun fel pentru erorile de tipar. Producătorul respectiv poate modifica dimensiunile sau codurile de piese sau alte informații fără notificare. Aplicația și adecvarea oricărui produs se face pe riscul și răspunderea clientului.

Măsuri prompte: BDI va depune un efort cu bună credință pentru corectare sau ajustare promptă în cazul oricărui produs care se dovedește a fi defect, în perioada de garanție aplicabilă a producătorului produsului cumpărat. Înainte de returnarea oricărui produs, contactați imediat centrul BDI de la care a fost achiziționat produsul, indicând data și numărul facturii originale și o descriere a defecțiunii.

Informații privind produsele cu substanțe periculoase OSHA Hazardous Substance: Fișele cu date de securitate (MSDS) pentru OSHA sau alte agenții sau autorități competente care reglementează siguranța produselor sau lucrătorilor, care definesc substanțele periculoase și o listă a produselor cunoscute pentru autoritatea sau statul aplicabil, ca fiind cancerigene sau periculoase pentru sănătatea reproductivă, sunt disponibile la filiala locală BDI sau pot fi obținute contactând BDI, 8000 Hub Parkway, Cleveland, Ohio 44125, U.S.A. Informațiile și recomandările cuprinse în fișele cu date de securitate furnizate de producător sunt considerate exacte și de încredere. Cu toate acestea, BDI nu oferă nicio garanție privind acuratețea sau caracterul de încredere al informațiilor sau caracterul adecvat al recomandărilor. Intreaga răspundere față de orice utilizator al acestora, aceste informații fiind oferite exclusiv de producătorul produsului aplicabil. Produsele vândute sunt produse de uz industrial general și nu sunt destinate utilizării în aplicații speciale.

ALTE CONDIȚII
Forță majoră: BDI nu va fi responsabil pentru nicio întârziere sau deteriorare a performanței rezultată integral sau parțial din calamități naturale, întreruperi în muncă, lipsuri, imposibilitatea de a achiziționa produse, de aprovizionare sau materii prime, condiții meteorologice severe sau alte circumstanțe sau cauze aflata în afara controlului BDI în desfășurarea activităților sale de afaceri.

Anulare: Toate anulările trebuie aprobate de BDI în scris și pot fi supuse unor costuri de reaprovizionare sau alte costuri.

Cesiune: Clienții nu vor cesiona nicio comandă sau interes aferent fără consimțământul scris al BDI. Orice cesiune efectivă sau tentativă fără acordul scris prealabil al BDI va îndreptăți BDI să anuleze comanda pentru orice client.

Schimb de date electronic: În cazul în care BDI și un client au căzut de acord privind folosirea unui sistem electronic de schimb de date (EDI) pentru facilitarea tranzacțiilor de cumpărare și vânzare, clientul este de acord că nu va contesta (i) niciun contract de vânzare rezultat dintr-o tranzacție EDI, în baza unei legi privitoare la obligativitatea caracterului scris al contractelor sau a semnării de către partea obligată de aceasta; sau (ii) admisibilitatea unor copii ale înregistrărilor EDI, în baza principiului privind exceptarea documentelor de afaceri de la interdicția mărturiilor indirecte (business records exception to the hearsay rule), a principiului privind proba cea mai adecvată sau orice altă regulă similară, cu argumentul că aceste documente nu ar fi provenit sau nu ar fi fost menținute sub formă documentară. BDI și clientul vor negocia și vor cădea de acord asupra standardelor tehnice și metodelor care se aplică în efectuarea achizițiilor EDI și vor aplica măsuri de securitate adecvate pentru protejarea înregistrărilor EDI față de accesul neautorizat. Documentele de afaceri păstrate de BDI cu privire la achizițiile EDI efectuate de client vor prevala.

Modificarea condițiilor: Acceptarea oricărei comenzi de către BDI este condiționată de acceptarea de către client a tuturor termenilor și condițiilor din documentația BDI, iar acceptarea acestor termeni și de condiții de către cumpărător se va presupune din primirea de către cumpărător a confirmării BDI sau din recepția de către cumpărător a tuturor sau oricăror părți din mărfurile sau serviciile comandate. Nicio completare sau modificare a termenilor și condițiilor nu va fi obligatorie pentru BDI decât dacă BDI și-a exprimat acordul în scris. În cazul în care o comandă sau altă corespondență cuprinde termeni și condiții care contravin termenilor și condițiilor cuprinse în confirmarea BDI, acceptarea de către BDI a oricărei comenzi nu va fi interpretată ca o acceptare a termenilor și condițiilor suplimentare și nici nu va constitui o renunțare de către BDI la oricare dintre termenii și condițiile cuprinse în confirmarea BDI.

Integralitatea acordului: Termenii și condițiile prevăzute în formularele, confirmările sau comunicările, facturile, ofertele de preț și termenii și condițiile de vânzare din cataloagele BDI fac parte din prezenta prin referire și reprezintă acordul întreg și exclusiv între cumpărător și BDI.

Renunțare, alegerea legii aplicabile și competenței instanțelor: Neexercitarea de către oricare parte a dreptului sau neinsistarea asupra conformării cu orice termen sau condiție nu constituie și nici nu va constitui renunțare la acel drept sau justificare a oricărei neexecutări ulterioare a termenului sau condiției respective de către cealaltă parte. Toate tranzacțiile vor fi guvernate de legislația țării, statului sau altei jurisdicții în care punctul de livrare al BDI își desfășoară activitatea de afaceri.

Excluderea beneficiilor pentru terți: Prevederile de mai sus sunt exclusiv pentru beneficiul părților semnatare și nu conferă niciun drept, beneficiu sau drept la pretenții niciunei persoane sau entități în afară de cumpărătorul produsului cumpărat de la BDI.