Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

 
Regulamin Zachowania Dostawców
 
Cel i definicja

W BDI wierzymy, że spełnienie najwyższych standardów etycznych zachowania i uczciwości stanowi solidny fundament, na którym można budować owocne relacje biznesowe. Oczekujemy, że Dostawcy będą prowadzić działalność etycznie i odpowiedzialnie, a jako minimum wymagamy by nasi Dostawcy przestrzegali następujących standardów.

Standardy właściwego zachowania Dostawców

W interakcji z pracownikami i klientami BDI, Dostawcy BDI, włącznie z ich pracownikami, agentami i przedstawicielami muszą zachowywać się w sposób etyczny i unikać wszelkich form korupcji i wymuszeń.

Ściśle zabronione jest bezprawne prześladowanie Pracowników i Klientów BDI, w tym między innymi molestowanie seksualne i nękanie na tle rasy, religii, wieku, niepełnosprawności, narodowości lub orientacji seksualnej.

Miejsca pracy Dostawców muszą być wolne od nękania i gróźb przemocy.

Nie mogą korzystać z pracy przymusowej.

Dostawcy nie mogą stosować dyskryminacji w zatrudnianiu i awansowaniu pracowników.

Dostawcom nie wolno wykorzystywać pracy dzieci.

Dostawcy muszą przestrzegać przepisów dotyczących płac obowiązujących w krajach, w których prowadzą działalność.

Placówki Dostawców muszą przestrzegać norm bezpieczeństwa obowiązujących w krajach, w których prowadzą działalność.

Dostawcy muszą przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska obowiązujących w krajach, w których prowadzą działalność.

Dostawcy muszą szanować poufność danych firmy BDI i jej klientów i nie mogą udostępniać ich innym.

Działanie naprawcze

BDI zastrzega sobie prawo do audytowania Dostawców pod kątem przestrzegania tej Polityki.

Konsekwencją naruszenia przed Dostawcę zasad niniejszej polityki będzie objęcie go nadzorem, do czasu usunięcia naruszeń.

Dalsze naruszenia niniejszej Polityki mogą skutkować zakończeniem współpracy BDI z danym Dostawcą.