Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

 
Értékesítési politika
A értékesítési politikában foglaltak a BDI minden termékére vonatkoznak, hacsak a helyi rendeletek máshogy nem rendelkeznek.
Árak: Az összes ár nettó ár. A piac-érzékeny tömegcikkek árazása a helyi feltételek alapján történik.

Értesítés hiányokról: Nem fogadhatjuk el a hiányokkal kapcsolatos igényeket, kivéve, ha azokat a termékek átvételétől számított öt (5) napon belül bejelentik. A BDI írásos felhatalmazása nélkül termékeket nem lehet visszáruzni.

Értékesítési adó: A BDI-nek fel kell számítania a vonatkozó ÁFA-t, állami és helyi adókat vagy egyéb olyan adókat, amelyek a BDI üzleti tevékenységének végzése szerinti joghatóságtól függnek. Ezeket minden egyes olyan tételre fel kell számítani, amelyekre nem vonatkozik adómentességi bizonyítvány. Az ilyen mentességet a vonatkozó adó felszámítása nélkül feldolgozandó megrendelés előtt kell megadni.
A BDIExpress csak vállalati felhasználói fiókkal leadott megrendelésekre fogad el adómentességi igazolást és csak az adott ország jogszabályai szerint. Amennyiben az Ön cégét ez érintheti, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a BDI-vel, hogy frissíthessük felhasználói fiókadatait.

Fizetési feltételek: A BDI által jóváhagyott hitellel rendelkező vásárlók esetében ez nettó harminc (30) nap a szállítás dátumától számítva, kivéve ha erről a BDI-vel írásban másképpen állapodtak meg. Ha nincs hitelkeretük, kérjük, teljesítsék a fizetést készpénzben, csekkel, vagy Visa, MasterCard, American Express vagy Discover kártyával. A készpénzes vagy előfizetési kedvezmény nem megengedett. Az összes fizetést a kiszolgáló BDI helyszíne szerinti helyi valutában kell teljesíteni, kivéve ha erről a BDI-vel írásban másképpen állapodtak meg. A BDI-nek joga van arra, hogy bármely tartozást beszámítson és levonjon. Ha bármely Vásárló elmulasztja az ilyen feltételek szerinti fizetést, akkor a BDI elhalaszthatja a szállítást a fizetés megtörténtéig vagy, saját választása szerint, a ki nem szállított rendelések összes vagy bármely részét törölheti.
Az elfogadott fizetési módok országonként eltérnek.
Hitelkártya-tranzakciók: A kártya regisztrált tulajdonosaként Ön felelős a weboldalon végzett minden egyes tranzakcióért. Hitelkártya-adatai, melyeket egy biztonságos oldalon adhat meg, a Paymetric XiSecure rendszerrel kerülnek továbbításra.

Hitelegyenleg: A vevők elfogadják, hogy bármely hitelegyenleg alkalmazására az annak kibocsátásától számított egy (1) éven belül kerülhet sor. HA NEM ALKALMAZZÁK VAGY KÉRIK EGY (1) ÉVEN BELÜL, AKKOR BÁRMELY FENNMARADÓ EGYENLEG TÖRÖLHETŐ, VAGY ELVESZIK, ÉS A BDI-NEK NEM LESZ SEMMILYEN TOVÁBBI KÖTELEZETTSÉGE.

Visszáru és visszatérítési politika: Az összes visszáru esetében szükség van a BDI előzetes írásos engedélyére. A termék visszáruzásának jóváhagyása a BDI belátásán alapul. Előfordulhat, hogy készletfeltöltési vagy újracsomagolási díjakat kell fizetni. A „különleges rendelés”, „rendelésre készült”, „nem visszamondható”, „nem visszáruzható” besorolással rendelkező termékek, vagy a vásárló kérésével összhangban bármiképpen módosított, összeállított vagy kiigazított termékek nem visszáruzhatók. A visszáru jóváhagyásakor a BDI kiad egy „visszáru engedélyezési (Return Goods Authorization - RGA)” számot, amelyet a visszáru-szállítmányon fel kell tüntetni. A BDI ésszerű erőfeszítéseket tesz arra, hogy a visszárut a termékek átvételétől számított öt (5) napon belül véglegesítse. Bármilyen visszatérítés előtt a BDI megvizsgálja és meghatározza a termék végleges állapotát, amely a termék visszáruzásának a megtagadását is eredményezheti. A visszatérítés összege függhet az újrakészletezési díjaktól, az újracsomagolási díjaktól, vagy a fuvardíjaktól. Az összes esetben a BDI fenntartja a jogot arra, hogy visszautasítsa, megtagadja vagy kizárja bármely termék visszáruzását.

Pick Up In Store (személyes átvétel): A Pick Up In Store (személyes átvétel) szállítási mód választása esetén időbe telik, amíg összekészítjük rendelését. Amennyiben a megrendelés sürgős, javasoljuk, hogy telefonon érdeklődjön a fióküzletben a termék elérhetőségéről.

FUVARPOLITIKA
Hacsak a BDI írásban jóvá nem hagyja, az összes fuvar vagy egyéb speciális szállítási feltétel a kontinentális Egyesült Államokon, Kanadán, Mexikón, Európán, Kínán, Indián vagy a BDI üzleti tevékenysége szerinti bármely más országon belüli vagy kívüli szállításra vonatkozik. További információkért lépjen kapcsolatba helyi telephelyével. A további szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerült összes fuvardíjat vagy bármely más többletdíjat (mint például a vevő fuvarozója vagy különleges kezelés a célállomáson) a vásárlónak kell megfizetnie. A tulajdonjog és az elvesztés kockázata a közös fuvarozóhoz történő szállításkor száll át a vevőre. Ha egy termék szállítás közben megsérül, akkor a vásárlónak a fuvarozóhoz kell kárigényt benyújtania.

A BDI KORLÁTOZOTT SZAVATOSSÁGA
A termékek értékesítése olyan szavatossággal történik, amilyet a megvásárolt termék gyártója nyújthat. A BDI semmilyen egyéb szavatosságot nem vállal, és NINCSENEK SEMMILYEN, A FORGALOMKÉPESSÉGRE VAGY A KONKRÉT CÉLRA SZÓLÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁK. SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VAGYUNK FELELŐSEK AZ ESETI VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, VAGY A HIBÁS TERMÉKHEZ HOZZÁRENDELHETŐ ÁRNÁL MAGASABB ÁRÉRT. A vevők felelőssége az, hogy a felszerelés és a használat megfeleljen a gyártók utasításainak. A BDI munkavállalói nincsenek felhatalmazva ezen szavatossági politika megváltoztatására. Valamennyi értékesítésre szabványos értékesítési feltételeink vonatkoznak, kivéve, ha egyéb konkrét feltételekről írásban megállapodtunk.

A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
Noha a méreteket minden termékkatalógusban a lehető legpontosabban gyűjtöttük össze, a BDI nem vállal felelősséget semmilyen nyomdahibáért. A vonatkozó gyártó a méreteket, vagy az alkatrész-számokat vagy az egyéb adatokat értesítés nélkül megváltoztathatja. Bármely termék alkalmazása és alkalmassága kizárólag a vásárló kockázatára és felelősségére történik.

Azonnali rendezés: A BDI jóhiszemű erőfeszítést tesz bármely olyan termék azonnali kijavítására vagy más módosítására, amely hibásnak bizonyul a vásárolt termék gyártójának vonatkozó szavatossági idején belül. Bármely termék visszáruzása előtt, azonnal vegye fel a kapcsolatot azzal a BDI telephellyel, ahol a terméket vásárolta, és adja meg az eredeti számla dátumát és számát, valamint írja le a hibát.

A termék alkalmassága: Számos helyen vannak olyan törvények és rendelkezések, amelyek az értékesítést, a szerelést, a felszerelést és/vagy a termékek bizonyos célokra történő felhasználását szabályozzák, és amelyek eltérhetnek a szomszédos területekéitől. Noha a BDI megpróbálja biztosítani, hogy termékei megfeleljenek az ilyen törvényeknek, nem tudja garantálni a megfelelést, és nem felelős azért, hogy a terméket miként telepítik vagy használják. Egy termék megvásárlása és felhasználása előtt, kérjük, tekintse át a termék alkalmazását, a helyi törvényeket és rendeleteket, és győződjön meg arról, hogy a termék, a felszerelés és a felhasználás ezekkel összhangban van. A kínált termékek általános ipari felhasználásra szolgálnak, és nem használhatók különleges alkalmazásokhoz.

A fogyasztói szavatosságok kizárása: A BDI nem nyújt szavatosságot azoknak, akiket a Magnuson-Moss Warranty-Federal Trade Commission Improvement Act (Magnuson-Moss Szavatossági Törvény – Szövetségi Kereskedelmi Bizottság Fejlesztési Törvénye) törvényben fogyasztókként határoznak meg.

OSHA Hazardous Substance & California Proposition 65 Product Information (OSHA Veszélyes Anyagok és Kalifornia Propozíció 65 Termékinformációk): Az Ön helyi BDI telephelyén rendelkezésre állnak az OSHA vagy más vonatkozó termék vagy munkavállalói biztonsági ügynökség vagy minisztérium Anyagbiztonsági Adatlapjai (Material Safety Data Sheets - MSDS), amelyek meghatározzák a veszélyes anyagokat és a vonatkozó kormány vagy állam (mint amilyen például Kalifornia állam) számára ismert termékek listáját, amelyekről tudható, hogy rákot okoz, vagy veszélyezteti a reprodukciót. A gyártó által megadott MSDS-ben lévő információkat vagy ajánlásokat pontosnak és megbízhatónak tekintjük. A BDI azonban nem vállal szavatosságot az információk pontosságáért vagy megbízhatóságáért, vagy az ajánlások alkalmasságáért. A BDI kizár bármely és minden felelősséget ezek bármely felhasználójával szemben, ugyanis ezeket az információkat kizárólag a vonatkozó termék gyártója biztosítja.

Tisztességes munkaügyi előírások: A BDI tanúsítja, hogy teljes működése összhangban van az adott ország vagy más joghatóság kormányzati munkaügyi és foglalkozatási törvényeinek összes vonatkozó követelményével, ilyenek például a Fair Labor Standards Acts (a tisztességes munkaügyi szabványokra vonatkozó törvények) vagy az Egyesült Államok Munkaügyi Minisztériumának (U.S. Department of Labor) rendeletei és végzései.

TOVÁBBI FELTÉTELEK
Vis maior: A BDI nem felelős az egészben vagy részben vis maiorból származó és a teljesítményben megmutatkozó bármilyen késedelemért vagy értékvesztésért, a munkaügyi fennakadásokért, a hiányokért, a termékek, a felszerelések vagy alapanyagok beszerzésének lehetetlenségéért, a zord időjárási feltételekért, vagy bármely más olyan körülményért vagy okért, amely az üzleti tevékenysége végzése során a BDI érdekkörén kívül esik.

Lemondás: Bármely lemondást a BDI-nek írásban jóvá kell hagynia, és újrakészletezési vagy egyéb díjak is felmerülhetnek ennek kapcsán.

Engedményezés: A vevők a BDI írásos beleegyezése nélkül egyetlen rendelést vagy ebben lévő érdekeltségét sem engedményezhetnek. A BDI előzetes írásos beleegyezése nélküli bármilyen tényleges vagy megkísérelt engedményezés feljogosítja a BDI-t arra, hogy bármely ilyen vevő bármely érintett rendelését törölje.

Elektronikus adatcsere: Ha az BDI és a vásárló kölcsönösen egy elektronikus adatcsere (EDI) rendszer használatában állapodtak meg azért, hogy elősegítsék a vásárlási és értékesítési tranzakciókat, akkor a vevő elfogadja a következőket: nem fog vitatni (i) egyetlen olyan értékesítési szerződést sem, amely bármely vonatkozó jog rendelkezései szerint létrejött tranzakcióból származik, függetlenül attól, hogy a megállapodásoknak írásban kell-e szerepelniük, vagy a fél által aláírtnak kell-e lenniük ahhoz, hogy az a félre érvényesen vonatkozzon; vagy (ii) az üzleti dokumentumok szerinti EDI dokumentumok példányainak elfogadhatóságát, (kivéve a hallomáson alapuló bizonyíték szabályát, a lehető legjobb bizonyíték szabályát vagy bármely más hasonló szabályt) annak alapján, hogy az ilyen iratok nem dokumentum formátumban jöttek létre, illetve hogy ezeket nem ilyen formában tartják karban. A BDI és a vevő megtárgyalják az EDI vásárlások elvégzéséhez használt műszaki szabványokat és módszereket, illetve elfogadják ezeket, és megfelelő biztonsági eljárásokat használnak arra, hogy megvédjék az EDI dokumentumokat a jogosulatlan hozzáféréstől. A vevő által végzett EDI vásárlásokkal kapcsolatban a BDI által karbantartott üzleti dokumentumok irányadó jellegűek.

A feltételek módosítása: A BDI bármely rendelést annak függvényében fogad el, hogy a vásárló elfogadja a BDI dokumentációban szereplő összes feltételt, és a vásárló ezen feltételekre történő beleegyezése abból vélelmezhető, hogy elfogadta a BDI nyugtázását a vásárló által történt átvételről, vagy abból, hogy a vásárló elfogadta a megrendelt áruk vagy szolgáltatások összességét vagy bármely részét. A feltételek bővítése vagy módosítása nem kötelezi a BDI-t, kivéve, ha a BDI azokat írásban elfogadta. Ha egy megrendelés vagy más levelezés a BDI nyugtázásában szereplő feltételekkel ellentétes feltételeket tartalmaz, akkor bármely rendelés BDI részéről történő elfogadását nem lehet úgy értelmezni, hogy az beleegyezést jelent bármely további feltételbe, és nem jelenti azt sem, hogy a BDI lemond bármely olyan feltételről, amely a BDI nyugtázásában szerepel.

Teljes megállapodás: A BDI űrlapjai, nyugtázásai vagy kommunikációi, számlái, árajánlatai és katalógusértékesítési feltételei hivatkozás útján itt is szerepelnek és ezek jelentik a vevő és a BDI közötti teljes és kizárólagos megállapodást.

Kereskedelmi anyagok: A vevő kijelenti, hogy az anyag(oka)t „kereskedelmi anyagok”-ként vásárolja meg, úgy amint azokat a vonatkozó országban vagy joghatóságban a veszélyes termékekre vagy anyagokra irányadó törvények vagy rendelkezések meghatározzák. Ilyenek például az Amerikai Egyesült Államok Szövetségi Törvénykönyv 49. címében szereplő Veszélyes Anyagokra Vonatkozó Szabályzatok. A BDI által ezen vevőknek eladott bármely termék vagy szolgáltatás megvásárlásával vagy a szállítás elfogadásával az összes vevő tanúsítja, hogy az ilyen vásárló főtevékenységének (amely nem szállítás) közvetlen támogatására szándékozik felhasználni az anyagot/anyagokat és nem szándékozik továbbértékesíteni az anyagot, vagy elszállítani azt más járműben, mint a vevő vagy ügynökei, vagy engedményese járművében.

Jogfeladás, jogválasztás és illetékes bíróság: Ha bármely fél elmulasztja a jelen szerződés szerinti joga gyakorlását, vagy azt, hogy ragaszkodjon bármely feltétel betartásához, ez még nem jelenti azt, hogy lemondana erről a jogról, vagy elnézné azt, hogy a másik fél bármely ilyen feltételt a későbbiekben ne teljesítsen. Az összes tranzakcióra annak az országnak, államnak vagy egyéb joghatóságnak a joga vonatkozik, amelyben a BDI szállítási helyszíne üzleti tevékenységet végez. Az Egyesült Államokban ez a joghatóság Ohio állam Cuyahoga megyéje.

Harmadik felek előnyeinek kizárása: A fenti rendelkezések kizárólag a részes felek előnyére szolgálnak, és nem ruháznak jogokat, előnyöket, vagy igényeket egyetlen olyan természetes vagy jogi személyre sem, aki/amely nem a BDI-től vásárolt termék vásárlója.